Stránky pro vás

Stránky  pro vás

Hypotéky

Výhody hypotéky:

Pro všechny, kdo nemají dostatek finančních prostředků a potřebují financovat bydlení a další potřeby s ním související.

Využití hypotéky:

§      Koupě nemovitosti nebo stavebního pozemku

§      Výstavba nebo rekonstrukce nemovitosti

§      Modernizace a údržba nemovitosti

§      Vypořádání dědictví nebo společného jmění manželů

§      Splacení dříve poskytnutého úvěru na nemovitost

V některých případech přesahují záměry na bydlení zákonem dané možnosti stavebního spoření. A pro tyto situace nabízíme řešení v podobě Hypotéky.
Klienti mohou dále využít i předhypoteční úvěr nebo doplňkové služby, které poskytují další výhody.